(geluid aan)

Melodie:
We gaan de hut verbouwen,
Vieze Jack

Muzikaal voorspel met accent:
tatatatatatatata (4x)


Ieder joar dan viert wie het weer,
de Bulkes knalt en flikt het ied’re keer.


“Voel de sfeer”

Loat oons samen proosten….
en drinken op het feest,
wagenbouw, want dat doot wie het meest!
Bulkes viert, totdat de haan weer kreait…
het carnaval dreait!


Refrein:


Graaf Daan, met Bart en Jarno
Kälfkes, dee viert het ook zo!
Viert met oons, mooie Bulkes tieden,
Aimy, dee mag de bus goan rieden.


Tatatatata


Kälfkes 33 joar, en altied jong,
doarum trekt wie de koar.


“Vol gas door”


Loat oons samen proosten…
en drinken op het feest,
wagenbouw, dat doot wie het meest!
Bulkes viert, totdat de haan weer kreajt,
het carnaval dreait!


Refrein:


Intermezzo:


Bulkes, Kälfkes, lekker wagens bouwen
Bulkes, Kälfkes, polonaises sjouwen,
Bulkes, Kälfkes, pak mekaar maar beet
Bulkes, Kälfkes, verbouwen noe de keet!


Refrein, 1x lalala
Refrein, 2x (met tekst)