De Bingocommissie verzorgt de jaarlijkse bingo voor jong en oud. De opbrengst uit de kaartverkoop komt te goede aan de activiteiten van de vereniging.

De gezelligheid komt ten goede aan de aanwezigen.

Voor meer info over de deze commissie kunt u zich wenden tot het opperhoofd: