Na jaren in de omliggende plaatsen carnaval te hebben gevierd, besloten een zestal personen in 1976 om zelf maar eens initiatief te tonen en iedereen op het Hogeboekel te benaderen voor een buurtfeest met een carnavalskarakter.
Toen niet wetende dat zij de oprichters en grondleggers waren van wat nu Carnavals Vereniging De BokelBulkes is.

Dé zes van toen waren dan ook niemand minder dan: Henny Agterhorst, Jan Nijhuis (de boer), Jan Nijhuis (de bloemenman), Henny Olde Hendrikman, Herman ter Haar en Henk Faber.
De eerste feestavond werd een week voor het carnavalsweekend gepland in het kleine achterzaaltje van Snippers, hier had men geen concurrentie van het echte carnaval. Het kleine zaaltje bleek echter al snel te klein, en ook het voorcafé werd geopend. De oprichters zetten een kleine steek op en onze eerste Graaf Herman 1e (ter Haar) kwam, verscholen onder een laken, binnen. Hij benoemde Henk (Faber) tot zijn Adjudant en na het voorlezen van de proclamatie kon het feest beginnen.

 In de beginjaren wist men nog niet precies hoe carnaval gevierd werd en moest er veel “gekeken worden bij” en “geleerd worden van” de ons omringende carnavalsverenigingen. Zelf bleven we een Carnavalsclub en door het besloten karakter konden we zelf bepalen, wie er werd uitgenodigd.

Contacten waren er inmiddels gelegd met onze noabers “de Grenskeerlkes” (Glanerbrug), waarmee na het informatieve karakter van de beginjaren, een bijzondere band is ontstaan. Maar ook met “de Blusmennekes” (vrijwillige brandweer Enschede), de “Bultmennekes” (Lonneker), “de Deurdrammers” (Vliegbasis Twente) en de Velvekeerlkes ( Enschede). Later werd er ook contact gezocht met “de Spanvöggel” (Oldenzaal).

Het ging steeds beter, de leden steunden ons trouw en we “boerden” voorspoedig verder.
De Feestavond op de zaterdag voor het echte carnaval werd in 1978 uitgebreid met een Kindercarnavalsmiddag op dezelfde dag. Daarna volgde er in 1982 een Ouderenavond (later omgedoopt tot “Noaberoamd”) op de daaropvolgende woensdag en een afsluitingsfeest na de optocht in Glanerbrug op de carnavalszondag.

We namen met onze Gravenwagen (eerst met paard en wagen) deel aan de optocht in Glanerbrug. Aangestoken door het enthousiasme van de buurt, ontstond er in het seizoen 1979-1980 een wagenbouwgroep. Zij bouwden een carnavalswagen voor de kinderen in de buurt. Deze wagen deed mee aan de optochten in Losser en Glanerbrug en een paar jaar later ook in Ochtrup. En met succes, wat blijkt uit de goed gevulde bekerkast.

Om ook het sluimerende talent op het Hogeboekel tot ontplooiing te brengen werd eind 1984 besloten om iedere vijf jaar in november een Gala-avond te houden.

 Tussen de feesten door gingen we op ziekenbezoek bij de leden, die normaal deelnamen aan een van onze feestavonden, maar dat jaar door ziekte verstek moesten laten gaan. Met Kerst werd er een kerstster bezorgd bij de oudere leden, die niet meer in staat waren om op onze feesten te komen.

Om ook iets te doen voor die leden, die ons al die jaren trouw bleven en die we eigenlijk nog maar weinig op onze feesten zagen, zijn we in 1994 begonnen we met een herfststerrit en twee jaar later met een voorjaarswandeltocht.

 Het meest trots zijn we echter op onze fantastische, in 1991 opgerichte, jongerengroep “de Bokelkälfkes”. Ze organiseren diverse evenementen voor hun eigen groep, maar ook voor alle leden van de club. Bouwen een eigen carnavalswagen voor de optochten in Losser, Glanerbrug en Emsdetten en tegenwoordig Losser, Gronau en Münster.

Kortom, een zeer actieve groep, vol frisse ideeën, die ons alle vertrouwen voor de toekomst geeft. Zij waren het ook, die de eerste stap richting Losser zetten en goede contacten opbouwden met de JKL.
De fam. Snippers heeft er voor gezorgd, dat we al die jaren over een prachtige residentie konden en kunnen beschikken in café-restaurant “Hoge Boekel”.

 Er is veel veranderd sinds de oprichting, maar een ding is echt belangrijk gebleven in al die jaren: “de noaberschap”, onze buurt. Gewoon een aantal gezellige feesten, in een ongedwongen sfeer en met de buurt en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt. Dit heeft naast vele gezellige uurtjes, iets opgeleverd, dat minstens zo belangrijk is de vele nieuwe kontakten onder de mensen in onze buurt, maar ook bij de bevriende verenigingen. Tevens is er een bepaald saamhorigheidsgevoel ontstaan en een vaste kern die elkaar door dik en dun half staan en de klussen klaren.

We hebben er wat langer over gedaan om iets van onze identiteit prijs te geven, maar toch na een overgangsjaar hebben we ons nu met een extra carnavalsavond genaamd “het Bokelbal” met het afgaan en de opkomst, aangepast aan Losser, zodat onze hoogheden nu ook in de pas lopen met de hoogheden van de andere aangesloten verenigingen.

Na toevoeging van deze extra avond werd de oorspronkelijke avond omgedoopt tot Tetterfestival, waarop de div. verenigingen en kapellen zich kunnen profileren.