De aanzoekcommissie is er voor het zoeken en aanzoeken van personen die geschikt worden geacht om de functie van Graaf der Bokelbulkes te vervullen.

Ook zorgen zij dat in overleg met de aangezochte Graaf de Adjudant(en) wordt (worden) aangezocht.
Zodra het duo of trio compleet is wordt deze over gedragen aan de begeleidingscommissie, waarmee de taak van de aanzoekcommissie is volbracht.

Deze commissie bestaat uit telkens 2 personen waarvan elk jaar de langstzittende aftredend is.

Deel deze pagina