De Pr/Websitecommissie bestaat uit twee personen die de pers en media voorzien van de nodige teksten over onze vereniging.
Tevens dragen zij zorg voor een correcte afspiegeling naar buiten toe en verzorgen zij de nodige reclame en nieuws berichten over de ins en outs van de Bokelbulkes.
Mocht u iets te melden hebben voor op de site of op Facebook laat het ons dan weten.

Roy Kleine of

Annegre Mooijaart

pr@bokelbulkes.nl
M: 06 2281 4532

Sponsorpakketten

1. Avertentie in het boekje:

* Halve pagina zwart/wit á €30,-

* Halve pagina kleur á €60,-

* Hele pagina zwart/wit á € 50,-

* Hele pagina kleur á € 100,-

 

2. Advertentie in het boekje en een link op onze website van de BokelBulkes:

* Kosten boekje en extra kosten voor de link op onze website €15,-

 

3. Advertentie in het boekje en naam op sponsorbord:

* Kosten boekje en de extra kosten voor de naam op het sponsorbord €10,-

 

4. Advertentie in het boekje en een link op onze website en naam op het sponsorbord:

* Kosten boekje en de extra kosten voor de link en sponsorbord €20,-

 

Boekje:

Graag ontvangen we hiervoor uw advertentie in een bewerkbaar PDF bestand in dien mogelijk in 300 DPI

Link op de website:

Als u graag een voorbeeld wilt zien kunt u deze vinden op onze website onder het kopje link en sponsoren voorbeeld de gaffel aoskes.

U kunt een stukje tekst hierin kwijt de link naar uw website en uw logo.

Graag ontvangen we hiervoor de tekst die u hiervoor wil gebruiken (max. 50 woorden). Uw logo met min. 1500 pixels en uw webadres.

Sponsorbord:

Dit bord wordt op onze residentie geplaatst tijdens onze activiteiten die daar gehouden word. We gaan dit bord plaatsen als we genoeg belangstellenden hebben. We denken hieraan een aantal van minimaal 10 sponsoren.

 

 

Heeft u nog vragen dan horen wij dat natuurlijk graag! U kunt mailen naar:

arno-manon@kpnmail.nl

 

Groeten de Sponsorcommissie