Deze commissie zorgt door middel van het aanzoeken van sponsoren dat er financiële middelen beschikbaar zijn om de vereniging hierin te voorzien van de nodige gelden.

De sponsoren krijgen hiervoor een mooie plek in het clublad "BokelBulkesBulletin"

Wil je ook bijdragen en reclame maken, vermeld worden op de website of op een andere wijze een bijdrage leveren? dat kan door contact op te nemen met:

Arno Poorthuis

Sponsorpakketten

1. Avertentie in het boekje:

* Halve pagina zwart/wit á €30,-

* Halve pagina kleur á €60,-

* Hele pagina zwart/wit á € 50,-

* Hele pagina kleur á € 100,-

 

2. Advertentie in het boekje en een link op onze website van de BokelBulkes:

* Kosten boekje en extra kosten voor de link op onze website €15,-

 

3. Advertentie in het boekje en naam op sponsorbord:

* Kosten boekje en de extra kosten voor de naam op het sponsorbord €10,-

 

4. Advertentie in het boekje en een link op onze website en naam op het sponsorbord:

* Kosten boekje en de extra kosten voor de link en sponsorbord €20,-

 

Boekje:

Graag ontvangen we hiervoor uw advertentie in een bewerkbaar PDF bestand in dien mogelijk in 300 DPI

Link op de website:

Als u graag een voorbeeld wilt zien kunt u deze vinden op onze website onder het kopje link en sponsoren voorbeeld de gaffel aoskes.

U kunt een stukje tekst hierin kwijt de link naar uw website en uw logo.

Graag ontvangen we hiervoor de tekst die u hiervoor wil gebruiken (max. 50 woorden). Uw logo met min. 1500 pixels en uw webadres.

Sponsorbord:

Dit bord wordt op onze residentie geplaatst tijdens onze activiteiten die daar gehouden word. We gaan dit bord plaatsen als we genoeg belangstellenden hebben. We denken hieraan een aantal van minimaal 10 sponsoren.

 

Groeten de Sponsorcommissie